Kampioenschappen 2021

Bekijk hieronder diverse prachtige prestaties:

Marathonvliegers: 1e Keizer totaal, 1e Keizer ZLU vluchten.
Afdeling 5: Overnacht 4e onaangewezen, 5e aangewezen
Duifkampioen: 4e Zeriela 19-673, 5e Lieke 19-662
ZLU: 1e onaangewezen
Duifkampioen: 2e Barlaz 18-070

SNZH:
Zlu vluchten: 1e onaangewezen
Duifkampioen: 5e Barlaz 18-070
Overnacht: 3e onaangewezen, 6e aangewezen
Keizer: 5e
Duifkampioen: 1e Lieke 19-662.

Nat: Duifkampioen Marathon NPO 2021 4e Lieke .19-662
WHZB/TBOTB 2021: Beste Marathonduif 5e Lieke 19-662
10e FCI Word Best Pigeons the Nederlands Marathon Lieke
7e PIPA Ranking Marathon over 3 vluchten.

WHZB/TBOTB 2021. Beste ZLU duif 11e Barlaz 19-070

Olympiade 8e get. Duif Categorie Marathon 19-673 Zeriela
De Nat: Competitie DeAllerbest 2021 11e de 19-673 Zeriela, 14e de 19-662 Lieke

De Duif,
Gouden duif competitie: maand juli fond
Bergerac 3e vermelding
13e Internationaal zware fond Gouden duif